Gamla Posthuset

Uppdrag: Omfognings- och renoveringsarbeten
Beställare: Peab
2006, 2011-2012