Ranen 4

Uppdrag: Omfognings- och renoveringsarbeten 1200 kvm
Beställare: Peab
2006, 2011-2012