Tofsmätare förskola

Uppdrag: Fasadmurning och lecamurning 800 kvm
Beställare: Peab
2011