Klagshamnsskolan

Uppdrag: Fasadmurning och lecamurning 4000 kvm
Beställare: Otto Magnusson
2005-2006